Genel Hastaneler

Özel Balat Or-Ahayim Hastanesi

Özel Balat Or-Ahayim Hastanesi

Özel Balat Or-Ahayim Hastanesi

İstanbul’un en eski hastanelerinden biri

Özel Balat Or-Ahayim Hastanesi kuruluşu 1800’lü yılların sonlarına kadar uzanıyor. Or-Ahayim kelimesi hayat nuru demektir. Hastane bu felsefe doğrultusunda hastalarına hizmet vermektedir. Asırlardır aynı kalitede hizmet veren hastane, kuruluş misyonuna uygun olarak sağlık hizmeti vermektedir.

Hizmetler

Acil Servis

Deneyimli doktorlar, hemşireler ve hemşirelerden oluşan dinamik bir kadroyla, tüm acil durumlar günün her saatinde ele alınmaktadır.

Ağız ve diş sağlığı

Diş bakımı yaptıran hastalara farklı ve çözüm odaklı alternatifler sunulmaktadır.

Anestezi ve re animasyon

Anestezi ve canlandırma, tıp uzmanları tarafından hastaların ameliyat sırasında ağrı yaşamasını önlemeye yardımcı olmak için kullanılan bir grup sağlık hizmetidir.

Beyin cerrahisi

Nöroradyoloji ve nöroanestezi bölümü ile işbirliği içinde tanı ve tedavi için gerekli yöntemler kullanılmaktadır.

Biyokimya

Bu birim, laboratuvar teşhisi de dâhil olmak üzere gerçek laboratuvar tıbbı biliminde hizmetler sunar.

Beslenme ve diyet

Sağlıklı bir diyetle kilo vermek isteyen hastalar için uygun bir beslenme programı oluşturmak.

Çocuk Sağlığı ve hastalıkları

Bu bölümde 0-18 yaşından itibaren çocuk olarak tanımlanan kişilerde doğumsal hastalıklar bulunur, doğumdan sonra düzenli olarak takip muayeneleri, zihinsel ve bedensel gelişimleri yapılmalıdır.

Dermatoloji

Dermatoloji bölümünde tüm cilt hastalıklarının teşhis ve tedavisi yapılmaktadır.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji

Bu bölümde enfeksiyon hastalıklarının teşhis ve tedavisi ile mikrobiyolojik laboratuvar tetkikleri yapılmaktadır.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Tedavinin amacı, çeşitli hastalık ve yaralanmaların neden olduğu rahatsızlıkların yanı sıra hastanın yaşam kalitesinin düşmesine neden olan durumların, bağımsız hareket etme potansiyelinin artması, mevcut ağrı ve rahatsızlıkların giderilmesidir.

Gastroenteroloji

Hastanede hasta konforunun ön planda olduğu, doktor ve sağlık personelinin rahatlıkla çalışabileceği endoskopik muayene ve işlemler için ideal şekilde hazırlanmış endoskopi istasyonları bulunmaktadır.

Genel Cerrahi

Bu birim, ilgi alanlarının geniş olması nedeniyle birçok disiplin tarafından ortaklaşa yürütülmekte ve ortaklaşa yönetilmektedir.

Genel Yoğun Bakım

Yoğun bakım ünitesi, her yaştan insan için her türlü hastalığın akut komplikasyonlarını kontrol altına almak, hastaların acil tıbbi işlemlere yeterince hazırlanmasını sağlamak ve enfeksiyon riskini en aza indirmek için tıbbi bir tesise dahil edilmesi gereken bir koğuştur.

Pulmonoloji

Sektördeki tüm akciğer hastalıklarının muayenesi, takibi ve tedavisi akciğer bölümü doktorları tarafından yapılmaktadır.

Göz sağlığı ve hastalıkları

Göz hastalıkları dâhil tüm tetkik ve tedavilerin yapıldığı birimdir.

Dâhiliye

Bu hastalık ve benzeri hastalıklarla ilgili şikayetlerle ev kliniklerine başvuran hastalar, gerekli tanı testleri yapıldıktan sonra hastalık teşhisi konulursa, gerekirse diğer tıbbi bölümlerin yardımıyla tedavi edilir.

Doğum ve Jinekoloji

Ergenlikten menopoza kadar her yaştan kadın, tüm sağlık sorunlarının tanı ve tedavisi, düzenli kontroller ve koruyucu hekimlik uygulamaları ayaktan başarıyla gerçekleştirilmektedir.

Kalp Damar Cerrahisi

Cerrahi tedavi gerektiren bir kalp damar hastalığınız varsa bu bölümdeki uzmanlar eşliğinde muayene ve tedavi olabilirsiniz.

Kardiyoloji

Bu bölüm, kalp kateterizasyonu ve koroner anjiyografi, koroner anjiyoplasti, stentleme, kalp pili ve tüm acil operasyonların başarılı bir şekilde yerleştirilmesi için kullanılır.

Kulak burun boğaz

Hastalar poliklinik, laboratuvar, radyolojik ve odyolojik muayenelerin ardından kabul edilmektedir.

Nöroloji

Bu bölümde, yoğun bakım gerektiren hastalıkların takibi için yoğun bakım hizmetlerinin yanı sıra ayaktan ve yatarak tedavi hizmetleri de uzmanlar tarafından verilmektedir.

Ortopedi ve Travmatoloji

Bu birim, fizyoterapi ve rehabilitasyon gibi diğer alanlarla koordineli olarak çalışır.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Birçok estetik ve cerrahi operasyonu kapsayan çok kapsamlı bir bölümdür.

Psikiyatrik

Bu birim, akıl hastalığı, gençlik danışmanlığı, çocuk kişilik ve zekâ testleri ve gelişim testleri dâhil olmak üzere pediatrik ve aile danışmanlığı sağlar.

Psikoloji

Bu bölümdeki psikolog ve psikiyatristlerden oluşan ekip, hastanemize başvuran hastalar, ruh sağlığı sorunları olan kişiler ve toplum için psikolojik muayeneler yapmakta ve psikoterapi uygulamaktadır.

Radyoloji

En modern tıbbi cihazlarla kontrol, hastalığın tedavisinde önemli bir adımdır.

Üroloji

Erkek üreme sistemi ve üriner sistem hastalıkları ile anatomik veya fizyolojik nedenlere bağlı bozuklukların teşhis ve tedavisi yapılmaktadır.

Yeni doğan Yoğun Bakım

Yeni doğanların hayatta kalmasına yardımcı olmak için özen gösterilir.

Tagged , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir