Genel Hastaneler

Özel Akut Kalp Damar Hastanesi

Özel Akut Kalp Damar Hastanesi

Özel Akut Kalp Damar Hastanesi

Donanımlı kalp hastanesi

2012 yılı Mayıs ayı itibari ile sağlık sektöründe var olmaya başlayan Özel Akut Kalp Damar Hastanesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı hastaya hizmet vermektedir. Kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi alanında bölgenin en büyük branş hastanesidir ve A Sınıfı unvanına sahiptir. 2 adet engelli odası, 40 adet standart oda, 8 yatak kapasiteli üçüncü basamak yoğun bakım ünitesi, 60 metrekare laminer zemin sistemli 3 ameliyathane ve steril depo bulunmaktadır. Ayrıca tomografi, röntgen ve Anjiyo odaları bulunmaktadır. Acil servis, arkeoloji, mikrobiyoloji, kalp kategorizasyonu, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, dâhiliye, biyokimya gibi alanlarda faaliyet göstermektedir.

Hizmetler

Radyoloji

Hastanede yatan hem yatan hastaların hem de ayaktan hastaların ultrasonografi, röntgen, renkli Doppler ultrasonografik incelemelerinin ve bilgisayarlı tomografik incelemelerinin yapıldığı ünitedir. Öte yandan endovasküler/girişimsel radyolojik incelemeler de deneyimli hekimler tarafından yapılmaktadır. Radyoloji ekibi uzman teknisyenler ve radyologlardan oluşmaktadır. Girişimsel radyolojik işlemler ve tanısal tetkikler bu ekip tarafından yapılmaktadır. Anjiyografi cihazı ile dijital radyografi, damar darlığı ve anevrizma tedavisi de bu ünite kapsamındadır.

Mikrobiyoloji

Tüm mikrobiyolojik testlerin yapıldığı birimdir. Mantar, virüs, parazit ve mikroplarla ilgili çeşitli hastalıkların tespiti için gerekli testler bu laboratuvarda uygulanmaktadır.

Kardiyoloji

Her türlü kalp ve damar hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen branştır. non-invaziv; Ekokardiyografi, egzersiz testi, EKG, Ritim Holter İzleme, Stres Ekokardiyografi, Tansiyon Holter İzleme gibi işlemler tanı amaçlı yapılan uygulamalardan bazılarıdır. Öte yandan koroner anjiyografi, geçici kalp pili uygulaması, perkütan koroner işlemler (stent, PTCA gibi), elektrofizyolojik çalışma ve ablasyon, kalp kateterizasyonu, transözofageal ekokardiyografi, kalıcı kalp pili uygulaması gibi girişimsel işlemler de uzmanlık alanları arasındadır. birim. Kardiyoloji bölümünde teşhis ve tedavi edilen bazı hastalıklar; kalp yetmezliği, koroner yetmezlik, kalp krizi, kalp kapak hastalıkları, ritim bozuklukları, aort damar hastalıkları, periferik damar hastalıkları. Ayrıca bu dal doğuştan kalp hastalıkları ve hipertansiyon sorunları ile ilgilenir.

kardiyovasküler cerrahi

Kalp ve damar hastalıklarının cerrahi tedavisi ile ilgilenen branştır. Koroner arter baypas ameliyatı, kalbi besleyen koroner arterlerdeki tıkanıklıklarla ilgilenir. Açık kalp ameliyatlarının başarıyla gerçekleştirildiği hastanede diğer kalp ameliyatları da uzman hekimler tarafından ileri teknolojik imkânlar kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Aort kapağındaki yetmezlik ve darlık kapak değiştirilerek tedavi edilir (aort kapak değiştirme ameliyatı) veya bunun için açık ameliyatla onarım yöntemi kullanılır. TAVI işlemi kasık kateteri yöntemi ile açık cerrahiye gerek kalmadan hastalara başarıyla uygulanmaktadır. Açık cerrahi uygulanamayacak hastalarda bu yöntem tercih edilmektedir. Aort anevrizması cerrahisi, mitral kapak cerrahisi, periferik damar hastalıkları cerrahisi, hemodiyaliz amaçlı A-V fistül cerrahisi ve varis cerrahisi bu branşın diğer dallarıdır.

Biyokimya

Tüm biyokimya testlerinin yapıldığı birimdir. İlaç testleri, hematolojik testler, klinik mikroskopi, hormon, immünoloji, seroloji, viroloji testleri bunlar arasındadır. Akış sitometrisi / immünoloji, moleküler mikrobiyoloji, paneller, tarama testleri, alerjik testler, belirteçler ve hormon testleri de bu branşın kapsamındadır.

Dâhiliye

Toplumda iç hastalıkları olarak da bilinen bu dal, erişkin hastalıklarında ilk başvuru adresi olarak geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. Nodüllerin ultrason ile kontrolü, guatr hastalıkları, Hiperlipidemi (yüksek kolesterol) kontrolleri, hipertansif hastalarda Doppler ile böbrek damarlarının kontrolü, 24 saat tansiyon kontrolü (holter monitorizasyonu) ve hipertansiyon kontrolü, diyabet kontrolü ve takibi, 3- aylık şeker ortalaması (HBA1C) Testi) bu ünitenin ilgi alanına girer.

Acil durum

7/24 kesintisiz hizmet verecek donanım, altyapı ve uzman kadrosu ile acil servis; Kritik hastalara ilk müdahalelerin yapıldığı yerdir.

 

Tagged , ,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir