Genel Hastaneler

Koç Üniversite Hastanesi

Koç Üniversite Hastanesi

Koç Üniversite Hastanesi

İstanbul’un en iyi hastanelerinden biri

Koç Üniversite Hastanesi 2014 yılında hizmete başlamıştır. 220.000 metrekare alan üzerine kurulu hastanenin mimari yapısı, Osmanlı Türk motifleri ile modern esintiler harmanlanarak yapılmıştır.

Hizmetler

Acil Servis

Acil servis uzmanları, hastalara en ideal koşullarda, en ideal zamanda en iyi tıbbi yardımı sağlamak için çalışmaktadır.

Adli Tıp

Bu birimdeki uzmanlar, tıbbi prosedürler uygulayarak “adli” nitelikteki konuları değerlendirir ve avukatlar tarafından sorulan soruları yanıtlar.

Alerji ve İmmünoloji

Bu birimde üst ve alt solunum yolları ile Deri, Gıda ve ilaç alerjisi olan erişkin hastalara tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir.

Anesteziyoloji ve Ağrı Kliniği

Ameliyat öncesi ve sonrası süreç en güvenli şekilde yakılır. Ayrıca ağrı çeken hastalar en son teknolojiler kullanılarak tedavi edilmektedir.

Beslenme ve diyet

Bu birimde bireylerin sağlıklarını desteklemek, yaşam tarzlarına uygun sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmaları ve tıbbi tedavilerine destek olmak için hizmet verilmektedir.

Beyin, sinir ve omurilik cerrahisi (beyin cerrahisi)

Bu ünite, beyin ve omurga hastalıklarının cerrahi tedavisini gerçekleştiren ileri teknolojiye sahiptir.

Kontrol etmek

Checkup ünitesinde genel olarak bireylerin sağlık durumları değerlendirilir. Bu sayede henüz şikayete neden olmayan olası bir hastalık erken evrede teşhis edilebilmektedir.

Pediatrik ameliyat

Bu bölümde ulusal ve uluslararası alanda en ileri tıbbi ve cerrahi yaklaşımlar ile en yüksek standartlarda cerrahi operasyonlar gerçekleştirilmektedir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri)

Bu birimde çocuk hastalara yönelik ileri teknolojik donanım ve özel deneyim gerektiren tedavi yöntemleri ve uygulamaları yapılmaktadır.

Dâhiliye

Bu birimin uzmanları hastalıkların tanısını belirleyerek ilgili branşlara yönlendirerek doğru branşta tedavisinin yapılmasını sağlar.

Robotik kollar, 3 boyutlu görüntü, sonunda ışıklı ve kameralı endoskopi, kapalı ameliyat teknikleri kullanılarak, vücutta çok küçük kesiler yapılarak veya kesisiz doğal vücut boşlukları kullanılarak en karmaşık ameliyat ve müdahalelerin yapıldığı merkezdir. .

Doğum ve Jinekoloji

Kadın hastalıkları, gebelik ve kadın hastalıkları ile ilgili tüm hastalıkların tedavisi yapılmaktadır.

Kalp Damar Cerrahisi

Bu birimde kalp damar cerrahları, kardiyologlar, invaziv kardiyologlar, damar cerrahları, kalp anestezistleri, radyologlar, girişimsel radyologlar, nükleer tıp uzmanları, kalp yoğun bakım uzmanları, hemşireler ve eko kardiyograflar tarafından sağlık hizmeti verilmektedir.

Kardiyoloji

Kardiyoloji birimi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Doğuştan Kalp Hastalıkları ve Koroner Bakım Üniteleri ile birlikte çalışmaktadır.

Kulak burun boğaz ve boyun cerrahisi

Bu birimde kulak burun boğaz, baş boyun cerrahisi ve yan dalları ile ilgili tüm hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

Tıbbi Onkoloji

Kanserle ilişkili teşhis, tedavi, önleme, destek tedavisi ve her türlü klinik vakayı içerir.

nefroloji

Nefroloji ile ilgili hastaların teşhis ve tedavisi yapılmaktadır.

Nöroloji

Beyin, omurilik, sinirler ve kaslardan oluşan sinir sistemi hastalıklarının teşhis ve tedavisinin yapıldığı bölümdür.

Nükleer Tıp ve Moleküler Görüntüleme

Bu birim, tıp dünyasındaki gelişmelere paralel olarak hastalıkların teşhis ve tedavisinde radyoaktif maddelerin veya radyofarmasötiklerin kullanımını içermektedir.

Obezite Merkezi ve Bariatrik Cerrahi

Karmaşık hastalıklar olan obezite ve metabolik hastalıklar ancak çok branşlı bir ekip tarafından tedavi edilebilmekte, tedavi sürecinde ve sonrasında mutlaka iyi bir takip ve desteğe ihtiyaç duyulmaktadır.

Organ Nakli Merkezi

Bu birimde yüksek kalitede organ nakli uygulamaları yapmaktadır.

Ortopedi ve Travmatoloji

Bu ünitede eklemlerde ve omurgada doğuştan veya sonradan meydana gelen hareket kısıtlılığı, ağrı, ekstremite şekil bozukluğu ve kısalığı, çocuklarda ve yetişkinlerde görülebilen kas-iskelet sistemi yenilikleri ve enfeksiyonları, yürüme bozukluğu ve duruş bozukluğu tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

Dermatoloji

Bu bölümde dermatoloji alanında hastaların ihtiyaçlarını karşılamak için üst düzey temel tedaviler ve klinik araştırmalar yapılmaktadır.

Endokrinoloji, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar

Hormon tedavilerinin yapıldığı bu birim aynı zamanda Avrupa Obezite Derneği akreditasyonu ile obezite merkezi olarak da hizmet vermektedir.

Bulaşıcı hastalıklar

Bakteri, virüs ve mantar gibi gözle görülmeyen canlıların sebep olduğu hastalıkların teşhis ve tedavisi yapılmaktadır.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Bu birim, ağrı ve sakatlığa yol açan hastalık durumunun önlenmesi, teşhisi, tedavisi ve rehabilitasyonundan sorumludur.

Gastroenteroloji ve Hepatoloji

Sindirim sistemi hastalıkları alanına giren tüm hastalıklar için dünya standartlarında tanı, muayene ve tedavi hizmetleri verilmektedir.

Genel Cerrahi

Modern tıbbın gerektirdiği en güncel bilimsel ve teknik donanıma sahip olan bu ünite, aynı zamanda etik açıdan bilinçli, hastalarına ve değerlerine saygılı bir sağlık hizmeti sunmaktadır.

Genetik Hastalıkları Değerlendirme Merkezi

Genetik hastalıkların teşhis, tedavi ve takibi ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülmektedir.

Göğüs Cerrahisi

Robotik, torakoskopik ve açık cerrahide en güncel uygulamalar takip edilmekte ve cerrahi operasyonlar gerçekleştirilmektedir.

pulmonoloji

Göğüs hastalıkları ile ilgili tüm hastalıkların teşhis, tedavi ve uygulamaları yapılmaktadır.

Göz hastalıkları

Bu birimde birçok göz hastalığına yönelik yeni tanı ve tedavi uygulamaları için öncü bilimsel çalışmalar yapılmaktadır.

Hematoloji

Yenilikçi teşhis ve tedavi yöntemleri ile hastalara medikal çözümler üretilmektedir.

İleri Robotik ve Endoskopik Cerrahi Merkezi (ARIES)

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Vücut genelinde estetik ve fonksiyonel cerrahi alanında her türlü uygulamanın yapıldığı bir ünitedir.

Psikiyatrik

Bu bölümde psikiyatri uzmanları ve klinik psikologlardan oluşan bir kadro hizmet vermektedir.

Radyasyon Onkolojisi (Radyoterapi)

Bu birimde kanser ve diğer hastalıklara yönelik etkin radyoterapi tedavileri ve uygulamaları MD Anderson Kanser Merkezi standart ve kılavuzlarına uygun olarak belirlenmekte ve uygulanmaktadır.

Romatoloji

Başta iltihabi romatizmal hastalıklar olmak üzere tüm romatizmal hastalıkların tanı ve tedavisinin yapıldığı bölümdür.

Tüp Bebek Merkezi ve Üreme Sağlığı

Klinik, laboratuvar, hasta bakım ve hasta ilişkileri ekipleri uyum içinde çalışarak başvuran çiftleri tedavi eder.

Üroloji

Bu birim, ürolojinin her bir alt dalını kapsayacak geniş bir tedavi yöntemi yelpazesi sunar.

Uyku apnesi polikliniği ve Uyku Laboratuvarı

Çeşitli nedenlerle uyku problemi yaşayan hastaların tedavi edildiği ünitedir.

Tagged , ,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir