Genel Hastaneler

İstanbul Bezmialem Vakfı Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Bezmialem Vakfı Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Bezmialem Vakfı Üniversitesi Sağlık Araştırma Merkezi

İstanbul’un en iyi vakıf üniversitesi

İstanbul Bezmialem Vakfı Üniversitesi Sağlık Araştırma Merkezi Ülkenin dört bir yanından gelen hastalara şifa kaynağı olan Gureba Hastanesi, 175 yıl önce kurulmuş bir hastane iken, uzun yıllar sonra adı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi oldu. Tarihe adını yazdırmış şifa kurumlarından biridir. Tarihte birçok isim okullu veya okulsuz hizmet vermiştir. İstanbul Bezmialem Vakfı Üniversitesi Sağlık Araştırma Merkezi Günümüze kadar gelen hastane, teknolojinin ışığında alanında uzmanlaşmış hekimleri ile bir sağlık merkezi olmaya devam etmektedir. Kurulduğu günden bu yana sağlık derneklerinin desteğiyle 25 Ekim 2010 tarihinde bugünkü adını almıştır. Resmi Gazete’de yayınlanan hastane, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kuruldu. Yüzyıllardır gelen hasta odaklı yaklaşımı ile bugün Tıbbın tüm bölümlerinde hastalarına hizmet vermeye devam etmektedir.

Hizmetler

Anesteziyoloji ve reanimasyon

Ağrı, ameliyathane anesteziyolojisi, doğum anestezisi ve yoğun bakım anestezisi gibi birçok acil ve cerrahi operasyonda hastaların daha az ağrılı ve cerrahi işleme hazır hale getirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

Pediatrik ameliyat

Yeni doğan döneminden ergenliğe kadar olan süreçte çocuk ve bebeklerde doğuştan veya sonradan oluşan sindirim, boşaltım ve solunum sistemlerinde oluşan cerrahi hastalıkların teşhis ve tedavisi yapılmaktadır.

Göğüs Cerrahisi

Ünitemizde bulunan teknolojik ve tıbbi cihazlar ile meme sağlığında meydana gelen hastalıkların cerrahi operasyonları, teşhis ve tedavi işlemleri profesör ve doçent doktorlar ile birlikte yürütülmektedir. Birimde ayrıca hasta bakımı, eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütülmektedir.

Doğum ve Jinekoloji

Bölümde tıp fakültesi öğrencilerine uygulama ve çalışma imkanı sunulurken, bölüme başvuran hastalara kadın sağlığı ve doğum ile ilgili cerrahi müdahaleler ve tedavi işlemleri de yapılmaktadır.

Kulak burun boğaz

Kulak burun boğaz hastalıklarının teşhis ve tedavilerinin yapıldığı bölümde horlama, uyku apnesi, gırtlak ve nefes borusu rahatsızlıkları, baş dönmesi, branşla ilgili kanser ameliyatları, tiroid ve burun, boyun ameliyatları yapılmaktadır.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Doğuştan veya sonradan oluşmuş şekil ve işlev bozukluklarının, kaza ve yanık gibi uzuv eksikliklerinin tedavisinde, yüz ve çene asimetrilerinin düzeltilmesinde, meme ve burun gibi vücut organlarının biçimsel orantısızlık durumlarında estetik ve restorasyon ameliyatları uygulanmaktadır.

Üroloji

Pediatrik Üroloji bölümünün sunduğu erkek üreme organları, mesane, böbrek ve idrar yolları ile kadın üreme sistemi hastalıkları ve tedavi imkanı, üroloji alanında peruk girişimleri ve rekonstrüktif laparoskopik cerrahi yapılmaktadır.

Beyin ve Nöroşirürji

Beyin yaralanmaları, beyin sağlığını bozan tüm hastalıkların teşhis ve tedavisi yapılır. Erişkin ve Çocuk Yoğun Bakım Klinikleri ile her türlü cerrahi işlem yapılmaktadır.

Genel Cerrahi

Endokrin sistem, obezite cerrahisi ve sindirim sistemi cerrahisi alanlarında hizmet veren bölümde karaciğer, safra kesesi, mide gibi tüm iç hastalıklarının teşhis, tedavi ve cerrahi işlemleri yapılmaktadır.

Göz hastalıkları

Birçok göz hastalığının teşhis edildiği bölümde miyop, astigmat, uçuk virüsü, katarakt, göz tansiyonu, hastalık teşhisi ve ileri teknolojik cihazlarla cerrahi işlemler uzman doktorlar tarafından yapılmaktadır.

Kalp Damar Cerrahisi

Kalp, Damar ve dolaşım sistemindeki tüm hastalıkların çözümü için tedavi ve gerekli cerrahi işlemler yapılır. Bölümde tedavi edilen hastalıklar arasında kalp krizi, kalp yetmezliği, hipertansiyon, miyokardit, kalp kapakçığı hastalıkları yer almaktadır.

Ortopedi ve Travmatoloji

Diz, omuz, el, ayak gibi hareket sistemini sağlayan kas ve eklemler gibi kas ve eklemlerde oluşan hastalıklarda tedavi edilir. Kırıklar, çıkıklar, düşmelere bağlı eklem yaralanmaları, menisküs, kıkırdak doku bozuklukları klinikte tedavi edilen hastalıklar arasındadır. .

Tıbbi Patoloji

Biyopsi adı verilen vücuttan alınan parçaların, birimlerin talepleri doğrultusunda sitolojik, histokimyasal ve immünistokimyasal yöntemlerle laboratuvar ortamında incelendiği bir ünitedir. Buradan elde edilen sonuçlar ile hastalıkların doğru ve hızlı teşhisi gerçekleşir.

Acil Tıp

Doğrudan olay yerinden veya acil servise gelen hastalara acil müdahalelerin yapıldığı bir birimdir. Travma, Resüsitasyon, değerlendirme ve sevk işlemleri yapılmaktadır.

Aile Hekimliği

Bireylerin aileye ve topluma uyum sağlamaları için erken tanı, takip ve tedavi işlemleri tüm hastaların, çocukların, ergenlerin ve yetişkinlerin sağlığını korumak için cinsiyet ve hastalık ayrımı gözetmeksizin talepleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Çocukluk çağı depresyonu, anksiyete, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, tik bozuklukları, dil ve konuşma gelişim sorunları, bebek, siktir et okul öncesi yeme bozuklukları, otizm gibi pek çok ruh sağlığı çocuk hastalığı açısından incelenmekte ve gerektiğinde tedavi verilmektedir.

Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıklar

Diyabet, polikistik over sendromu, tiroid hastalıkları, adrenal bozukluklar, seks hormonu bozuklukları, kolesterol hastalığı gibi iç organ ve metabolik hastalıkların teşhis ve tedavisi yapılmaktadır.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Artrit, kemik erimesi, menisküs ve bağ yaralanmalarından kaynaklanan eklem rahatsızlıkları, yüz felci, spastik çocuklar, Parkinson, boyun, sırt ve bel ağrıları gibi birçok iskelet ve nörolojik ağrı semptomu ve fizik tedavi işlemleri yapılmaktadır.

pulmonoloji

Akciğer hastalıkları olan KOAH, bronşit, astım, zatürre, tüberküloz gibi hastalıkların tedavisi bölümüdür. Ünitede hastalık tanısı konulmadan önce sıklıkla solunum fonksiyon testi, alerji testi, uyku testleri istenmektedir. Poliklinik ve poliklinik hizmetleri verilmektedir.

Hematoloji

Lösemi, Lenfoma, hemolitik anemi, akciğer tromboemboli gibi birçok kan hastalığının teşhis ve tedavisi yapılmaktadır. Kan hastalıkları iyi huylu veya kanserli olmayan kötü huylu olarak ayırt edilerek tedavi şekli planlanır.

Kardiyoloji

Kalp yetmezliği, kalp ritim bozuklukları, aort damar hastalıkları, hipertansiyon gibi tüm kalp ve damar hastalıklarının teşhis ve tedavisi yapılmaktadır. Koroner anjiyografi, EKG, Holter gibi teknik cihazlarla kalp sağlığı daha detaylı incelenir.

Nöroloji

Klinikte tedavi edilen nörolojik hastalıklar arasında beyin damar hastalıkları, epilepsi, baş ağrıları, migren, bunama hareket bozuklukları, Multipl skleroz, kas hastalıkları ve uyku sorunları yer almaktadır. EEG, EMG, uyku polisomnografisi gibi birçok elektro-nörofizyolojik test ile hastalıkların tanısı konur.

Radyasyon Onkolojisi

Kanser ve benzeri hastalıklarda kullanılan radyasyon tedavisi (radyasyon tedavisi) alan hastaların modern cihazlar ve teknik bilgilerle tedavi edildiği bölümdür.

Ruh sağlığı ve hastalıkları

Depresyon, obsesif ve kompulsif bozukluklar, şizofreni, uyku sorunları, cinsel işlev bozuklukları, yetişkin dikkat eksikliği, içe kapanmaya bağlı aile ve çevre sorunları, sosyal fobi, bipolar bozukluk, uyarıcı ve alkol bağımlılığı gibi birçok ruh sağlığı hastalığının teşhis ve tedavisi yapılmaktadır. İlaç tedavisi ve psikoterapi uygulanan tedavi biçimleridir.

Tıbbi Genetik

Genlere kalıtılan bozukluklar sonucu oluşan hastalıkların laboratuvar ortamında çalışıldığı bir bilim dalıdır. Bireylerden doğan çocuklar ve akrabalar için taşıyıcılar klinik bir ortamda analiz edilir.

Adli

Adli veya normal vakaların ölüm nedenlerinin araştırıldığı ve kişilerin zarar görüp görmediğinin tespit edildiği bölümdür. En sık yapılan işlemlerden biri olan otopsi, adli sürece taşınan bir vakanın ölüm nedeninin aydınlatılması, kemk ve organ incelemeleri, uyuşturucu ve toksik madde incelemeleri, doku, kan, tükürük analizleri, yazılı belgeler ve silah incelemeleri yapılıyor. dışarı.

Çocuk Sağlığı ve hastalıkları

Pediatride incelenen epilepsi, kas hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, travmalar, otizm gibi birçok çocukluk çağı hastalığının teşhis ve tedavisi.

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Saç, cilt, cilt üzerinde oluşan egzama, sedef hastalığı ve akne gibi tüm hastalıkların teşhis ve tedavisi yapılmaktadır. I alımı, akne izleri tedavisi, derin çukur ve yara izleri, karbon peeling gibi derma kozmetik işlemler bu bölümde yapılmaktadır.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Vücutta hastalıklara neden olan virüs, bakteri, mantar ve parazit gibi mikroorganizmaların tespiti, teşhisi ve tedavisi. Viral, fungal, bakteriyel ve paraziter hastalıklar incelenir.

Gastroenteroloji

Yemek borusu, mide, bağırsaklar, anal bölge, karaciğer, safra kesesi ve yolları, pankreas ile ilgili sindirim sistemi ile ilgili tüm hastalıkların teşhis ve tedavisi yapılmaktadır.

Halk Sağlığı

Koruyucu hekimlik, toplumda yaşayan bireylerin sağlık üzerindeki sosyal ve çevresel etkileri incelenerek gerçekleştirilir.

Dâhiliye

Diyabet, obezite, kolesterol, tansiyon, polikistik over sendromu, karın içi rahatsızlıklar, tiroid, guatr gibi iç organlarla ilgili tüm hastalıkların teşhis ve tedavisi yapılmaktadır. Multidisipliner bir yaklaşımla, gerektiğinde diğer bölümlere yönlendirmeler yapılmaktadır.

nevroloji

Akut böbrek yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği, böbrek iltihabı, idrarda kan varlığı, elektrolit bozuklukları, kistik böbrek hastalıkları gibi birçok böbrek ve böbrek hastalıkları tedavi edilmektedir.

Nükleer Tıp

Birçok hastalığın teşhisinden faydalanmak için radyoaktif ve radyoformasotik maddelerle kullanılan işlemle görüntüleme ve teşhis işlemleri yapılmaktadır.

Radyoloji

Görüntüleme yöntemlerinden biri olan bu ünitede, hastalıkların teşhisi için vücudun iç yapısı radyasyon ve yüksek frekanslı ses dalgaları ile görüntülenmektedir.

Tıbbi Farmakoloji

Hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar arasına yenilerinin eklenmesini hedefleyen bölümde farmakolojik ilaçların insan ve hayvan dokuları üzerindeki etkileri araştırılmaktadır.

Tıbbi Onkoloji

Kanser hastalıklarının erken teşhis, tarama, korunma, tedavi aşamalarından itibaren her sürecini ele alan bu birimde kemoterapi, hormon tedavisi, immünoterapi gibi yöntemlerle kanser hastalarına hizmet verilmektedir.

Anatomi

İnsan ve hayvan vücudunda oluşan doku, organ ve sistemlerin incelendiği, yapı ve fonksiyon yerleşimlerinin incelendiği ve aralarındaki ilişkinin ayrıntılı olarak belirlendiği bir bölümdür.

biyoistatistik

İstatistik biliminin ışığında, bir ilacın ne kadar etkili olduğunu, kanser ve diğer hastalıkların nedenini ve hasta bir bireyin hayatta kalma olasılığını belirleyen tıp bölümüdür.

Fizyoloji

İnsan yapısını oluşturan hücre, doku, sistem ve organların işlevlerini inceleyen ve bu işlevleri yerine getirme kriterlerini belirleyen, vücut yapılarının dış dünya ile ilişkisini neden ve ilişki içinde inceleyen bilim dalıdır. Efekt.

Tıbbi Biyokimya

İnsan vücudundaki proteinlerin, karbonhidratların, lipidlerin ve nüklid asitlerin canlı sistemdeki fonksiyonlarını inceler. Vücut içinden alınan kan, idrar ve sıvılar ile yapılan analizler ile insan vücudundaki hastalıkların teşhisi ve bu testlere göre tedavi planı yapılır.

Tıbbi Mikrobiyoloji

Enfeksiyon Hastalıkları ve diğer birimlerin tanı ve tedavi planını belirlemesi için; Kültür ve antibiyotik testleri, hepatit testleri, parazit testleri, serolojik testler yapılmaktadır.

Biyofizik

Hücrelerde kalsiyum sinyalizasyonu, kanser, Alzheimer, epilepsi gibi patofizyolojik olaylar, hücre biyofiziği, tıbbi görüntüleme cihazları ve biyolojik zararlar araştırılmaktadır.

Deontoloji

Tıp mesleğinin uygulanması sırasında uyması gereken kuralları belirleyen bölümde, tıp doktorlarının mesleklerini icra ederken uymak ve uymakla yükümlü oldukları kural ve davranışları inceler.

Histoloji ve Embriyoloji

Canlıların dokularını inceleyen bölümde embriyo oluşumu, döllenmiş yumurtadan büyüme ve gelişme aşamaları incelenir.

Tıbbi Biyoloji

Canlıların yapılarının incelendiği bu bölümde virüsler, bakteriler, parazit türleri, üreme yöntemleri ve canlılar üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. Laboratuvar ortamında çeşitli tahlil ve analizler yapılmaktadır.

Tıp Eğitimi ve Bilişim

Tıp eğitiminin oluşum ve gelişim süreçlerinin değerlendirildiği bu birimde eğitim süreci ve gelişmeler yakından takip edilmekte ve eğitim bileşenlerinin değerlendirilmesi desteklenmektedir.

Tagged , ,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir