Genel Hastaneler

Özel Ata Sağlık Hastanesi

Özel Ata Sağlık Hastanesi

Özel Ata Sağlık Hastanesi

Hasta dostu bir hastane

7 bin metrekare kapalı alana sahip olan Özel Ata Sağlık Hastanesi, teknolojinin tüm olanaklarını hastalara yansıtarak, modern tıbbın gereklerine uygun sağlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuştur. Nörolojiden kardiyolojiye, ürolojiden dâhiliye tüm temel branşlarda hizmet veren hastane, İzmir Stadı Metro İstasyonu’nun arkasında yer alıyor.

Hizmetler

Acil Durum

Müdahale gerektiren durumlarda acil enjeksiyon, pansuman, alçı ve tedavi hizmeti veren birimdir.

Anestezi ve Re animasyon

Bu ünite; Hastanın yaşamsal değerlerini korumak ve operasyon sırasında hastanın prosedürleri hissetmesini önlemek için, hastaların cerrahi operasyona hazırlanmasından operasyonun tamamlanmasına kadar, en doğru tipte anestezinin uygulanmasından sorumludur. Sağlık durumuna göre uygun doz. Ameliyat sonrası hastanın ağrı hissetmesini önlemek, nefesi ve kalbi aniden duran hastalara gerekli müdahaleyi yapmak, ağrısız doğum hizmeti de bu birimin uzmanlık alanları arasındadır.

Beyin ve Sinir Cerrahisi

İlgili branşta beyin, sinir, omurilik ve omurilik hastalıklarının tedavisine yönelik başvurular yapılmaktadır. Nöroşirürji olarak da bilinen bu branş; beyin kanamaları, boyun ve bel fıtıkları, hidrosefali ameliyatları, travma cerrahisi, tuzak nöropatileri, lomber kireçlenme, bel kayması gibi birçok ilgi alanına sahiptir.

Pediatrik

Yeni doğan bebek ve her yaş grubundan (0-18 yaş) çocuklara kapsamlı tanı, tedavi ve takip hizmetlerinin verildiği bölümdür. Çocuklarda rutin kontroller, aşı takipleri, büyüme ve gelişmenin izlenmesi, beslenmenin düzenlenmesi, cerrahi müdahaleler buna dâhildir.

Dermatoloji

Tırnak, saç, deri, ağız ve dil hastalıkları ile zührevi hastalıkların tanı ve tedavisinden sorumlu birimdir. Medikal estetik uygulamaları da dermatolojinin hizmet alanı içerisindedir. Egzama, kaşıntılı hastalıklar, akne (sivilce), alerjik cilt hastalıkları, siğiller, sedef hastalığı, mantar enfeksiyonları, uçuk, zona, vitiligo, rozasea, cilt tümörleri, benler, saç büyümesi, saç dökülmesi, aşırı terleme, ağız ülserleri, cilt lekeleri, yanıklar ve bebek bezi döküntüsü, frengi, uyuz gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklar. Klinikte yapılan dermatolojik işlemlerden bazıları; Eksizyon / cilt biyopsisi, yakma tedavisi, kriyoterapi, Dermatoskopi, tırnak pili yerleştirme, tırnak çekimi, lezyon içi enjeksiyon, debridman ve / küretaj, apse drenajı, yara bakımı. Klinikte yapılan Derma kozmetik işlemleri arasında; lazer epilasyon, botoks uygulaması, medikal ve temel cilt bakımı, Dermapen/derma roller uygulamaları, mezoterapi, PRP, karbon peeling, kimyasal peeling, iğneli radyo frekansı, altın iğne, nem aşısı (gençlik serumu), iple yüz germe, dolgu, bölgesel inceltme ve ağlama lipolizi var.

El ve Mikro cerrahi

Bu branşın uzmanlık alanı; Tendon, kas, kemik, defektler, damar, sinir, doğumsal eksiklikler, travmalar, artroskopik kapalı eklem müdahaleleri, iyi huylu ve kötü huylu tümörler, tüm eklem protezleri, rehabilitasyon ve alçı atel gibi tedavileri içerir.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon

Ağrıyı azaltmak, yaşam kalitesini yükseltmek ve kas-iskelet sistemindeki sorunları tedavi etmek amacıyla uygulanan tedavi hizmetleri bu branşta yürütülmektedir. Elektrik akımı, egzersiz, sıcak-soğuk uygulamaları bu kapsamda verilen tedavi hizmetlerinden bazılarıdır. Bununla kişinin kaybettiği fonksiyon ve hareketliliğin yeniden kazandırılması amaçlanır. Diz, omuz, topuk bölgesi, ayak, boyun ve bel ağrıları, kireçlenme problemleri, hareket kısıtlılıkları, kemik erimesi, el ameliyatları, spor yaralanmaları, el tendon kesilerine bağlı problemler, ön çapraz bağ ameliyatlarına bağlı rahatsızlıklar, felce bağlı hareket kaybı , romatizmal hastalıklar, omurga eğriliği, ağrı sendromları, Parkinson ve MS, yumuşak doku sorunları ve SP hastalığı başlıca uygulama alanları arasındadır. Hastaların kilosu, yaşı, genel sağlık durumu ve mevcut hastalığı doğrultusunda uygulanan çeşitli fizik tedavi yöntemlerinden bazıları; elektroterapi, sıcak ve soğuk uygulamalar, ultrason, bantlama vb. şeklindedir.

Genel Cerrahi

Geniş bir yelpazede hizmet veren bu şube; Çeşitli hastalıkların cerrahi tedavisinin yanı sıra operasyon öncesi ve sonrası hasta bakımı ile de ilgilenmektedir. Fıtıklar, sindirim sistemi, karın ve karın içi organları, yumuşak doku, deri, göğüs hastalıkları, damar cerrahisi, endokrin sistem, transplantasyon cerrahisi bu ünitenin uygulama alanları arasındadır. Tiroid hastalıklarının tedavisi, guatr ameliyatları, meme hastalıklarının tanı ve tedavisi, karın içi hastalıklarının tedavisi, apandisit ve safra kesesi ameliyatları, kasık fıtıkları, anal bölge hastalıkları, obezite ve kıl dönmesi ameliyatları da genel cerrahinin diğer alanlarıdır.

Göğüs Hastalıkları

Bu dal akciğer hastalıkları ve solunum sistemi hastalıkları ile ilgilenir. Tedavi alanlarından bazıları; bronkoskopi, alerjik akciğer hastalıkları, akciğer kanseri, KOAH, obstrüktif akciğer hastalıkları, pnömoni, Sarkoidoz, kronik öksürük, Plörezi, Solunum Fizyoterapisi, Pulmoner Emboli, Pnömotoraks, solunum fonksiyon testleri, sigara bağımlılığı, sigarayı bırakma yöntemleri, sigaraya bağlı hastalıklar.

Göz hastalıkları

Bulanık görme, göz kuruluğu ve gözlerde kızarıklık, baş ağrısı, baş dönmesi, göz ağrısı ve benzeri belirtilerle kendini gösteren birçok göz hastalığı vardır. Zamanında tedavi edilmemesi görme kaybına bile neden olabilir. Oftalmoloji birimi tüm göz hastalıklarının erken teşhisi ve doğru tedavisi için hizmet vermektedir. İlgi alanlarından bazıları; Katarakt, akıllı lens, lazer uygulamaları, retina kanal tedavileri, göz tansiyonu, görme alanı testi, okuloplastik cerrahi operasyonları, gözyaşı kanalı hastalıkları.

Dâhiliye

Halk arasında “iç hastalıkları” olarak bilinen bu bölümün uzmanlık alanı son derece geniştir. Diyabet, tansiyon, hematolojik bozukluklar (kan hastalıkları), tiroid hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, böbrek yetmezliği, trigliserit ve kolesterol sorunları, yüksek ateşli hastalıklar, akciğer hastalıkları, gıda zehirlenmeleri, romatizmal hastalıklar, metabolik bozukluklar başlıca ilgi alanları arasındadır. .

Jinekoloji ve Doğum

Jinekoloji olarak da bilinen bu dal, tüm kadın hastalıklarının tanı ve tedavisine odaklanmaktadır. Epidural anestezi ile doğum, sezaryen, vajinal doğum; HPV aşısı, Kriyokoterizasyon-Servikal Dağlama, Tam Küretaj, Pipelle Biyopsi, Tanısal Küretaj, Servikal Biyopsi, Rahim Ameliyatları, İdrar Kaçırma, Yardımcı Üreme Teknikleri, Vajinal Histerektomi, Karın Ameliyatları, RİA Uygulaması ve Semar Testi yüzlerce alandan sadece birkaçıdır. Bu şubenin ilgi alanı.

Kardiyoloji

Kardiyoloji aynı zamanda ‘kalp bilimi’ olarak da bilinir. Doğuştan veya edinilmiş kalp hastalıkları ile ilgilenir. Buna arteriyel ve ven bozuklukları dâhildir. Bu bölümde teşhis ve tedavi edilen hastalıklardan bazıları; koroner arter hastalığı, kalp krizi, kalp ritim bozuklukları, kalp kapak hastalıkları, kalp yetmezliği, aort damar hastalıkları, periferik damar hastalıkları, yüksek kolesterol, hipertansiyon, doğuştan kalp hastalıkları.

Klinik Psikoloji

Normal ve anormal davranışları değerlendirmek ve yorumlamak bu alanda uzman klinik psikologların görevidir. Tedavi alanlarından bazıları; 0-6 yaş çocuk terapisi, aile, ergen ve yetişkin terapileri.

Kulak burun boğaz

Boğaz (ses telleri, farenks, gırtlak, bademcikler vb.), burun, kulak (dış kulak, orta kulak, kulak zarı vb.), içinde yer alan sağlık sorunları (kitle kanseri gibi) ile ilgili hastalıkları inceler ve teşhis eder. baş boyun cerrahisinin kapsamı. Koyan ve tedavi eden dalıdır. Teşhis ve uygulama alanlarından bazıları; septoplasti, burun estetiği, burun tıkanıklığı, termal kaynak yöntemi ile kulağa tüp takılması, bademcikler ve burun geçişleri, uyku apnesi ve horlama, endoskopik sinüs cerrahisi, ödem, polip, kist, nodül, ses tellerinde biyopsi; Larenjektomi cerrahisi, Boyun Diseksiyonu, Timpanoplasti (kulak zarı tamiri), ön tükürük bezi ve orta kulak cerrahisi, Alt ve Üst Çene Kırıkları, Endoskopik Dakriosistorinostomi, Çene Altı Tükürük Bezi Cerrahisi; Boyun ve yüz bölgesinde kötü huylu veya iyi huylu kitlelerdir.

Nöroloji

Merkezi sinir sistemi hastalıkları bu tıp biliminin muayene, teşhis ve tedavi alanına girer. Otonom ve periferik sinir sistemi problemleri, fonksiyonel ve yapısal sinir sistemi bozuklukları (doğuştan ve kazanılmış) ile ilgilenir. Bu içerikte; EEG, CT, EMG, MRI gibi görüntüleme yöntemleri kullanılmaktadır. Baş ağrısı, migren, vertigo, demans, epilepsi, emiyelinizan hastalıklar, kas hastalıkları, Guillain-Barre sendromu, hareket bozuklukları ilgi alanlarından bazılarıdır.

Obezite Cerrahisi

Vücutta aşırı yağ birikimi ile karakterize; başta felç, yüksek kolesterol, hipertansiyon, diyabet, kalp-damar hastalıkları olmak üzere birçok kritik sağlık sorununa neden olan obezite; bu dal uygun tedavi yöntemleri ile kontrol altına alınır. Bu kapsamda yapılan uygulamalardan bazıları; Tip 2 diyabet cerrahisi, mide botoksu ve mide balonu uygulamaları.

Ortopedi ve Travmatoloji

Omuz hastalıkları, spor yaralanmaları, ayak ve ayak bileği rahatsızlıkları (sinir basısı, kireçlenme, şişlik, ayak ağrısı, parmak yapılarında değişiklikler, tendon bağ yaralanmaları ve topuk ağrısı) bu birimin ilgi alanlarından bazılarıdır.

Ortopedi ve Travmatoloji

Omuz hastalıkları, spor yaralanmaları, ayak ve ayak bileği rahatsızlıkları (sinir basısı, kireçlenme, şişlik, ayak ağrısı, parmak yapılarında değişiklikler, tendon bağ yaralanmaları ve topuk ağrısı) bu birimin ilgi alanlarından bazılarıdır.

Radyoloji

Hastalıkların teşhisinde ileri teşhis yöntemlerinin ve teknolojik cihazların kullanıldığı bölümdür.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Bu branşta tüm ruhsal şikâyetler ve problemler yeterli bilgi, beceri ve birikime sahip psikiyatristler tarafından teşhis ve tedavi edilmektedir.

Saç Ekimi Kliniği

Saç dökülmesine ve seyrekliğine çözüm sunulan klinikte saç Ekimi %100 başarı ile gerçekleştirilmektedir. Uygulanan saç ekimi tekniklerinden bazıları; FUE tekniği, FUT tekniğidir.

Sağlıklı Beslenme ve Diyet

Böbrek Hastalıkları ve Beslenme, Alerjiler, Besin İntoleransları ve Beslenme, Sporcu Beslenmesi, Kanser ve Beslenme, Sindirim Sistemi Hastalıklarında Beslenme, Gebelik ve Emzirme Döneminde Beslenme, Kalp Damar Hastalıkları, Şeker Hastalığı, Yeme Davranış Bozuklukları. Sağlıklı kilo alma, kilo verme ve kilo koruma önerileri ve uygulamaları bu branşın hizmet alanını oluşturmaktadır.

Üroloji

Bu branş boşaltım sistemi sağlığının korunması, hastalıkların tespiti ve tedavisi için hizmet vermektedir. Kadın ürolojisi, erkek kısırlığı, çocuk ürolojisi, nöroüroloji, üriner sistem taşları, ürolojik onkoloji ve böbrek nakli olmak üzere birçok alt dalı vardır. İdrar yolu, böbrek ve genital bölge tümörleri, böbrek taşları, idrara çıkma sorunları, prostat sorunları, inmemiş testis, cinsel işlev bozuklukları bu birimin tedavi alanlarından bazılarıdır.

Uyku Laboratuvarı

Tüm uyku hastalıklarının tanı ve tedavisi için başvurulacak olan bu ünitede polisomnografi (uyku testi) yapılarak hastaların uyku sırasındaki vücut aktiviteleri değerlendirilir. Uykunun yapısı, yeterliliği, kalitesi, uykuda solunum problemleri ve uyanıklık reaksiyonları ile ilgili tüm problemler bu birimin ilgi alanını oluşturmaktadır.

Yeni doğan Yoğun Bakım

Bu ünitede yoğun bakıma muhtaç tüm bebeklere gerekli sağlık hizmetleri verilmektedir. Çoğul doğum, erken doğum, zor doğum süreçleri veya organları tam gelişmemiş veya hasar görmemiş bebekler bu birimin ayrıcalıklı sağlık hizmetleri ile tedavi edilmektedir. Solunum problemi olan bebeklere ventilatör tedavisi uygulanır. Kan değişimi, perkütan kateter uygulamaları, fototerapi, göğüs tüpü yerleştirme, retinopati muayenesi ve kalp ultrasonu bu ünitede yapılan tanı ve tedavi hizmetlerinden bazılarıdır.

Tagged , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir