Labaratuvar ve Tıp Merkezleri

Özel Acıbadem Labmed Lab

Özel Acıbadem Labmed Lab

Özel Acıbadem Labmed Lab

Türkiye’nin En İyi Laboratuvar Merkezi

Türkiye’nin en büyük sağlık grubu olan Özel Acıbadem Labmed Lab tesisidir. Acıbadem Labmed Lab, laboratuvar hizmetlerini tek noktadan ve yüksek standartlarda sunmak amacı ile kurulmuştur. 2002 yılında kurulan bu merkez, günümüze kadar gelişerek faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye’nin ISO-15189 akreditasyonuna sahip ilk laboratuvarıdır.

Hizmetler

Doğum Öncesi Tarama Testleri

Prenatal tarama testleri, otoanalistlerde, özel bilgisayar programları kullanılarak immunosemilüminesans tekniği ile çalışılmaktadır. Bu testler hamilelik sırasında bebeğin Trizomi 21, nöral tüp defektleri ve trizomi 18, Trizomi 13 riskini tespit eden testlerdir. Tarama testleri bebeğin bu anormallikleri taşıyıp taşımadığını kesin olarak belirleyemez, sadece risk oranını verir.

İlaç Seviyeleri

İlaç düzeyi analizlerinde, seçilecek yöntemde ilk aranacak özellikler arasında seçicilik, doğruluk ve duyarlılık yer alırken, Kullanım kolaylığı ve otomasyona uygunluk da dikkate alınması gereken diğer özellikler arasındadır.

Klinik Biyokimya

Klinik Biyokimya, insan biyolojik örneklerinin çeşitli laboratuvar yöntemleri ve organ fonksiyon testleri ile incelenmesinde, sağlığın değerlendirilmesi, hastalıkların önlenmesi, teşhis, takip, prognoz ve tedavinin izlenmesi için laboratuvar bilimi ve tıbbının klinik bir uzmanlık alanıdır. testlerin seçimi ve uygulanması, laboratuvar bulgularının yorumlanması, tıbbi konsültasyon ve laboratuvar teşhisi dahil,

Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji laboratuvarları bulaşıcı hastalıkların tanı ve takibinde belirleyici rol oynamaktadır. Bu hastalıklara sahip mikroorganizmalar Kültür Yöntemleri, serolojik testler veya direkt muayenelerle gösterilebilir.

Doğuştan Metabolik Hastalıklar

Metabolik tarama testleri, herhangi bir semptom göstermeden hastalıkları teşhis etmek ve gerekli tedaviye başlanarak mortalite ve morbiditeyi azaltmak için tasarlanmıştır. Tarama programına alınacak hastalıklar toplumda yeterli sıklıkta görülmeli ve erken teşhis edilirse hastalığın seyrini değiştirebilmeli veya tam olarak tedavi edilebilmelidir.

Hematoloji

Bu laboratuvar ünitesinde lösemi, lenfoma ve diğer hematopoietik immünolojik hastalıkların teşhisi için, özellikle hemostaz, tromboz ve koagülopati alanında geniş bir test paneli bulunur. Malin, hematolojik hastalıkların tanı ve takibinde en gelişmiş otomatik sistemleri kullanan kapsamlı bir test paneli sunarken, hematolojik hastalıkların tanı ve takibinde de danışmanlık hizmeti vermektedir.

Moleküler Mikrobiyoloji

Bu ünitede gerçek zamanlı PCR, ev içi yöntemler, hibrit yakalama gibi farklı yöntemlerle nicel ve nitel sonuçlar veren birçok test çalışılmaktadır.

Inhouse olarak incelenen numuneler izlenebilir elektroforez ile görüntülenir ve kaydedilir.

Alerjiler

Alerji ile ilgili tüm testler bu ünitede yapılmaktadır. Deri prick testleri, solunum yolu alerjenleri için en yaygın alerjenlerden oluşan paneller ile gerçekleştirilir. Tüberküloz şüphesi olan olgularda PPD testi yapılır, 3 gün takip edilir ve sonuca varılır.

Transfüzyon Merkezleri

Transfüzyon merkezi, acil durumlar dışında kan bağışçısından kan almaya yetkili olmayan, kan ve bileşenlerini bağlı olduğu BKM’den temin eden, çapraz karşılaştırma yaparak hastalarda kullanıma hazırlayan ve kan nakli işlemini gerçekleştiren ünitedir. Diğer gerekli testler.

Tagged , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir