Genel Hastaneler

Batı Anadolu Hastanesi Merkez Hastanesi

Batı Anadolu Hastanesi Merkez Hastanesi

Batı Anadolu Hastanesi Merkez Hastanesi

Bayraklının en donanımlı hastanesi

İzmir-Bayraklı’ da hizmet veren Batı Anadolu Hastanesi Merkez Hastanesi, Batı Anadolu Sağlık Eğitim Kurumları çatısı altında faaliyet göstermektedir. Şehirden, ülkemizin dört bir yanından ve yurt dışından birçok hastanın tedavisini üstlenen hastane, sağlık turizmi açısından da ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Birçok özel sigorta şirketi ile anlaşması bulunmaktadır.

Hizmetler

Tıbbi Mikrobiyoloji

Bu tıp bilimi, insan vücudundaki mikroorganizmaların neden olduğu hastalıklarla ilgilenir. Mikro bilim olarak da adlandırılan branşta bölüm çalışmaları mikrobiyoloji laboratuvarlarında yürütülmektedir. Analiz sonucunda virüsler, parazitler, mantarlar, bakteriler ve benzeri tüm görünmez organizmalar tespit edilebilir. Bu muayenelerde hastanın vücudundan veya yaşam alanından alınan numuneler kullanılır. Mikrobiyoloji testleri için kan, safra sıvısı, dışkı, idrar, boğaz sürüntü örnekleri, kulak kültürü, boğaz kültürü, beyin omurilik sıvısı ve yaradan alınan örnekler kullanılır. Öte yandan, örneklerin içerdiği DNA örneklerinin çoğaltılması ve analiz edilmesi bu bölümün görevidir. Bu yöntem moleküler mikrobiyoloji olarak bilinir. Söz konusu uygulama, hastalıkların erken teşhisi, kontrolü ve önlenmesinde büyük rol oynamaktadır.

Gastroenteroloji

Sindirim sistemi bozukluklarının teşhis ve tedavisi bu bölümde yapılmaktadır. Karın içi organlar (böbrekler hariç) bu birimin ilgi alanına girer. Bunlar; mide, yemek borusu, kolon, ince bağırsak, karaciğer, rektal bölge, safra kanalı, safra kesesi, karın duvarı ve pankreas. Bu organlarla ilgili hastalıkların tedavisinde kolonoskopi ve endoskopi gibi yöntemler kullanılmaktadır.

Nöroloji

Sinir sistemi hastalıkları, serebrovasküler hastalıklar ve omurilik sistemi bozuklukları ile ilgilenen bilim dalıdır. Beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresindeki sinir sistemi ve kas hastalıklarını inceler. Bu alanda tanısal ve ameliyatsız tedavi hizmetleri gerçekleştirmektedir.

Psikiyatri

Akıl tıbbı olarak da bilinen bu dal, psikiyatrik-psikolojik hastalıkların tedavisi ile ilgilenir. Bu alanda davranış, duygudurum ve düşünce bozukluklarının teşhisi ve tedavisine yönelik uygulamalar yapılmaktadır. Çocuklar, ergenler ve yetişkinler için her yaş grubuna hizmet veren bu bölümde tedavi için ilaç ve psikoterapi gibi davranışsal yöntemler kullanılmaktadır.

Beslenme uzmanı

Beslenme ile ilgili tüm konular bu birimin kapsamına girer. Beslenme danışmanlığı veya diyet danışmanlığı olarak da bilinir. Bireylerin ihtiyaçlarına göre beslenme programları hazırlamak bu birimde çalışan uzmanların görevidir.

Anesteziyoloji ve Re animasyon Anabilim Dalı

Hastaların operasyon sürecini güvenli ve rahat bir şekilde geçirmelerini sağlamaktan sorumlu bölümdür. Duyuların geçici olarak uzaklaştırılması (anestezi uygulaması) bunun başlıca özelliğidir.

Cerrahi işlemlerin başarıyla gerçekleştirilebilmesi için Buna ameliyat sırasında solunum ve dolaşım gibi hayati fonksiyonların kontrol altında tutulması da dâhildir.

Kardiyoloji

Kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları ile ilgilenen bir birimdir. Kalp duvarı kalınlaşması, kalp deliği, aort yetmezliği, kardiyovasküler tıkanıklık, kırık kalp sendromu, aritmi.

Dermatoloji

Bu dal cilt-cilt hastalıkları, tırnak, mukoza ve saç problemleriyle ilgilenir.

Üroloji

Kadınlarda ve erkeklerde boşaltım sistemi hastalıkları ile ilgilenen bilim dalıdır. Bu bölümde ayrıca erkeklerde üreme sistemi hastalıkları ele alınmaktadır.

Ortopedi ve Travmatoloji

Bu bilim dalı; Kas-iskelet sistemi yani lokomotor sistem hastalıkları ile ilgilenir.

Göz hastalıkları

Periferik görme eksiklikleri, tüm görme sorunları, göz merceği, göz kapakları, göz zarı, göz sinirleri ve gözyaşı kanalı ile ilgili sorunlar bu dalın ilgi alanlarıdır. Bu dal aynı zamanda oftalmoloji olarak da bilinir.

Radyoloji

Bu tıbbi uzmanlık, hastalıkların tespitinde vücut iç yapılarının modern cihazlarla görüntülenmesine dayanmaktadır.

Dâhiliye

İç hastalıkları birimi, erişkin hastalarda ameliyat gerektirmeyen hastalıkların tanı, tedavi ve önlenmesi ile ilgilenir.

Genel Cerrahi

Bu birim onkolojik cerrahi ve meme cerrahisi gibi alt dallara ayrılmaktadır; Hastalıkların cerrahi tedavisi ile ilgilenmektedir. Mide kapak cerrahisi, pankreas cerrahisi, karaciğer cerrahisi, safra kesesi ameliyatları bu bölümde verilen hizmetlerden bazılarıdır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Bu şube; 0-18 yaş arası bebekler, çocuklar ve ergenler için tıbbi bakım ve sağlık hizmetleri ile ilgilenir. Pediatrik üroloji, pediatrik onkoloji ve pediatrik nöroloji gibi alt uzmanlıklara ayrılmıştır.

Ağız ve diş sağlığı

Çene, diş eti, ağız ve diş hastalıkları ile ilgilenen birimdir.

Kulak burun boğaz

Adından da anlaşılacağı gibi bu dal boğaz, burun ve kulak hastalıkları ile ilgilenir. Öte yandan baş boyun cerrahisi ile ilgili problemler de KBB uzmanlık alanları arasında yer almaktadır.

Jinekoloji ve Doğum

Bu hizmette kadın hastalıkları ve genital organlarla ilgili problemler ele alınmaktadır. Alt dallar; perinatoloji, jinekoloji, ürojinekoloji, menopoz, jinekolojik onkoloji ve kısırlık.

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Merkezi ve periferik sinir sistemindeki bozuklukların cerrahi yöntemlerle tedavi edildiği ünitedir.

Kalp ameliyatı

Kalp damar cerrahisi olarak da bilinir. Kalp ve damarlarda oluşan hastalıkların cerrahi yöntemlerle tedavi edildiği bölümdür.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü

Kalp, sinir, kas ve iskelet sistemi hastalıklarının tedavisi ile ilgilenen bölümdür.

Göğüs Hastalıkları

Bu bölüm solunum sisteminde oluşan hastalıklar ve akciğer hastalıkları ile ilgilenmektedir.

Acil Durum

Bu branşta acil tıbbi yardıma ihtiyacı olan hastalara ilk müdahaleler yapılmaktadır. Yumurta zehirlenmesi, tansiyonun ani yükselmesi, bağırsak kanaması, doğalgaz zehirlenmesi bunlar arasındadır.

Tıbbi Biyokimya

Bu branşta hastalıkların tespiti için alınan numuneler laboratuvar ortamında detaylı olarak incelenmekte ve analiz edilmektedir.

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Bu branş sonradan gelişen veya doğuştan olan şekil bozuklukları ve fonksiyonel bozukluklarla ilgilenir.

Pediatrik ameliyat

0-18 yaş arası bireylerde oluşan hastalıkları cerrahi yöntemlerle tedavi eden bir uzmanlık alanıdır.

Tagged , ,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir